Net als velen wil ik invulling geven aan mijn bestaan. Het gevoel hebben dat je niet voor niets geleefd hebt en dat je je energie in dit leven op een goede manier benut hebt. "Life is energy".
Ik ben gedreven om mijn steentje bij te dragen om mens en maatschappij te laten verbeteren.
Persoonlijk op het gebied van bewustwording, ontwikkeling, gezondheid en levensvreugde.
Beroepsmatig op het gebied van samenwerken en kennisverrijking.
Maatschappelijk op het gebied van samenleven, ecologisch besef en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Op mijn blog schrijf ik over mijn activiteiten, interessante feiten, tips & tricks en overdenkingen en nieuwe ontwikkelingen.

Mijn businesswebsites:

KaperGerlings | Instituut voor groei en ontwikkeling | www.kapergerlings.nl
First Row Entertainment | Platform voor theater, muziek en muziektheater | www.firstrow.nl